Dummy Load

ການໂຫຼດວິທະຍຸ dummy ຍັງເອີ້ນວ່າການຢຸດ RF ຫຼືການໂຫຼດ RF ເຮັດວຽກເປັນການຢຸດຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ເຊິ່ງຖືກກໍານົດໂດຍຄວາມຖີ່ແລະພະລັງງານການເຮັດວຽກຂອງມັນ.ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຜະລິດຕະພັນ Jingxin, ການໂຫຼດ RF ຂອງພວກເຮົາກວມເອົາຈາກ DC-67GHz ກັບ 1W, 2W, 5W, 10W, 25W, 50W, 100W ເພື່ອຕອບສະຫນອງກັບການແກ້ໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ດ້ວຍຄໍານິຍາມ, Jingxin ສາມາດປັບແຕ່ງການໂຫຼດ RF ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ.