RF Tapper

RF Tapper ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອແຍກສັນຍານເຂົ້າອອກເປັນສອງສ່ວນ.tappers ສັນຍານ RF ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບ couplers ທິດທາງ.ມີບາງມາດຕະຖານໃນບັນຊີລາຍຊື່.ເຊັ່ນດຽວກັນ Jingxin ສາມາດປັບແຕ່ງຫນຶ່ງເປັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ.